Комп'ютерна техніка в наш час бурхливо розвивається. Зараз досить важко уявити собі, в якій сфері нашого життя комп'ютери не використовуються.
Гурток "Основи інформатики, оператор ІКТ" є для учнів одним з перших практичних кроків в напрямку модернізації та самостійному налагодженні операційних систем, профілактичному обслуговуванні  комп’ютерної техніки.
Головною метою гуртка є:
- ознайомлення учнів з основними поняттями та принципами роботи комп'ютерної техніки;
- знайомство з сучасними засобами апаратного та програмного забезпечення;
- навчання учнів основ програмування;
- навчання ремонту комп’ютерів та їх монтажу, модернізації з самих азів.
Навчальна програма побудована на послідовній підготовці учнів від простого до складного, вона вміщує в себе засвоєння теоретичного матеріалу з практичною роботою. Практикум для учнів являється етапом закріплення досягнутих знань і формування практичних навиків зборки, модернізації, налаштування та ремонту комп’ютерної техніки.
Завдання курсу - дати учням знання про архітектуру персонального комп’ютера і його складових, практичних навиків збору, ремонту комп’ютерів, а також їх технічного обслуговування і модернізації.
Курс гуртка "Основи інформатики, оператор ІКТ" є початковим етапом допрофесійної підготовки учнів по професії "Інженер з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, системний адміністратор".
Гурток комплектуються із учнів, що зацікавились комп'ютерною технікою та виявили бажання отримати практичні навики не тільки користувача ПК, а й  набути навички основ будови, принципів роботи, обслуговування, модернізації та ремонту комп’ютерної техніки.

Керівник гуртка: Кохан Йосиф Іванович