erudyt

Гурток дає можливість спробувати сили в інтелектуальній діяльності, задовольнити свої інтереси, виявити свої здібності та нахили.

Основною формою роботи в гуртку є практичні заняття: участь і проведення квестів, конкурсів і інтелектуальних ігор: "Брейн-ринг", "Ерудит-лото" , "Що? Де? Коли?" та інші;

 вікторин з мовознавства, літератури, навколишнього світу.

Керівник гуртка підбирає індивідуальні та диференційовані завдання для вихованців, використовує елементи інтерактивних технологій («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Коло ідей» тощо).

У гуртку діти виробляють навички самоосвіти, що мають практичне застосування. Активно розвивають логіку, поглиблюють специфічні знання з навчальних предметів. В ігровому середовищі розвивають інтелект, одночасно вчаться співпрацювати в команді, спілкуватися, засвоюють основні загальнолюдські цінності.

 

Керівник гуртка: Попович Наталія Вікторівна