avto1 

Завданням гуртка є оволодіння основними поняттями та знаннями певного напрямку, особливостями відповідного профілю; навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі; вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички; забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи; розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності.

Зміст гуртка спрямований на вихованців шкільного віку (9-18 років) та передбачає навчання дітей у групах початкового основного та вищого рівнів впродовж трьох років.

Основна увага під час навчання приділяється виготовленню трасових моделей автомобілів.

 

     Керівник гуртка: Майка Богдан Теодозійович  

Дистанційне навчання у гуртку автомоделювання