zmii2020

Заняття в гуртках конструювання та виготовлення повітряних зміїв є одним із ефективних шляхів профорієнтаційної та практичної підготовки учнів. Саме в таких гуртках роблять перші кроки майбутні конструктори авіаційної та космічної техніки, провідні спеціалісти цієї галузі, яка у наш час розвивається швидкими темпами.
Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі  конструювання повітряних зміїв.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
— пізнавальної: ознайомлення з історією розвитку авіації, основами технічного конструювання, авіалюбительства, технологіями конструюван-ня
повітряних зміїв;
— практичної: формування вмінь і навичок роботи з різним інстру-ментом; виготовлення моделей повітряних зміїв за кресленнями; констру-ювання різноманітних літальних об’єктів;
— творчої: формування технічного мислення, розвиток конструктор-ських здібностей, навичок виготовлення моделей повітряних зміїв власної конструкції;
— соціальної: формування стійкого інтересу до технічної творчості; виховання культури праці, розвиток творчої ініціативи, позитивних якостей.

Керівник гуртка: Сазанов Олександр Володимирович  

Дистанційне навчання у гуртку Повітряні змії