kosmomaket

 

Завданням гуртка є закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами; удосконалення умінь і навичок практичної роботи, у т.ч. з модельними двигунами та стартовим обладнанням; проектування моделей власних конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, стійкого інтересу до космічного макетування та моделювання; оволодіння основами наукової організації праці.

Зміст гуртка спрямований на вихованців шкільного віку (10-18 років) та передбачає навчання дітей у групах основного рівня впродовж трьох років.

Основна увага під час навчання приділяється розкриттю початкових понять реактивного руху та ракетно-космічної техніки, ознайомленню з історією вітчизняної та світової космонавтики. Велика увага приділяється формуванню в учнів практичних навичок роботи із сучасними матеріалами, приладами, інструментами, комп’ютером. У ході занять організовуються показові запуски моделей ракет, відвідування виставок, музеїв, зустрічі з відомими в даній галузі людьми, вечори науково-технічної фантастики.